Положення

— Про студентське самоврядування
— Про педраду
— Про методичну раду
— Про проведення практики студентів коледжу
— Про навчально-методичний кабінет
— Про дипломне проектування
— Про ЕНМК
— Про самостійну роботу студентів
— Про психологічну службу
— Про порядок розробки пакетів та проведення комплексних контрольних робіт з дисциплін
— Про організацію внутрішнього контролю за освітнім процесом у коледжі
— Про наставництво
— Про школу молодого викладача
— Про організацію освітнього процесу в коледжі
— Про методичну роботу в коледжі
— Про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни
— Про рейтингову систему оцінки роботи викладачів
— Про правила внутрішнього трудового розпорядку
— Про ведення журналу обліку роботи викладачів та академічної групи
— Про бібліотеку
— Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії
— Про роботу ДЕКів
— Про курсові роботи та проекти
— Про методичні тижні циклових комісій
— Про організацію та проведення профорієнтаційної роботи
— Про роботу гуртків
— Про циклову комісію
— Про службу охорони праці
— Про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»
— Про контроль знань, умінь та навичок студентів
— Про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів коледжу

— Про внутрішню систему забезпечення якості освіти 

— Про електронні освітні ресурси

— Про куратора академічної групи коледжу

— Про організацію та проведення вступних випробувань

— Про атестацію навчальних кабінетів та лабораторій

— Про порядок проведення ДПА студентів з предметів загальноосвітньої підготовки

— Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників

— Про дистанційне навчання