Положення

— Про студентське самоврядування
— Про педраду
— Про методичну раду
— Про проведення практики студентів коледжу
— Про навчально-методичний кабінет
— Про дипломне проектування
— Про ЕНМК
— Про самостійну роботу студентів
— Про психологічну службу
— Про порядок розробки пакетів та проведення комплексних контрольних робіт з дисциплін
— Про організацію внутрішнього контролю за освітнім процесом у коледжі
— Про атестацію педагогічних працівників
— Про наставництво
— Про школу молодого викладача
— Про організацію освітнього процесу в коледжі
— Про методичну роботу в коледжі
— Про навчально-методичний комплекс навчальної дисципліни

— Про робочу навчальну програму
— Про рейтингову систему оцінки роботи викладачів
— Про правила внутрішнього трудового розпорядку
— Про ведення журналу обліку роботи викладачів та академічної групи
— Про бібліотеку
— Про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії
— Про кваліфікаційну роботу фахового молодшого бакалавра

— Положення про проведення атестації у формі кваліфікаційного іспиту
— Про курсові роботи та проекти
— Про методичні тижні циклових комісій
— Про організацію та проведення профорієнтаційної роботи
— Про роботу гуртків
— Про циклову комісію
— Про золоту медаль «За високі досягнення у навчанні» та срібну медаль «За досягнення у навчанні»
— Про контроль знань, умінь та навичок студентів

— Про підсумковий контроль та порядок проведення диференційованих заліків і екзаменів
— Про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів коледжу

— Про внутрішню систему забезпечення якості освіти

— Про електронні освітні ресурси

— Про класного керівника (куратора)

— Про організацію та проведення вступних випробувань

— Про порядок проведення ДПА студентів з предметів загальноосвітньої підготовки

— Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників

— Про дистанційне навчання

— Про індивідуальний навчальний план здобувача освіти

— Про порядок та умови здійснення вибору освітніх компонентів (дисциплін)

— Про академічну різницю

— Про академічну доброчесність

— Про академічну мобільність

 

 

 

— Про службу охорони праці

— Про організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу

— Про комісію з питань охорони праці

— Про навчання, інструктажі і перевірку знань працівників та студентів з питань охорони праці

— Положення про розробку інструкцій з охорони праці

— Положення про атестацію навчальних кабінетів, лабораторій та майстерень

— Положення про кабінет охорони праці

— Положення про енергетичну службу

— Положення про пожежну безпеку

— Положення про медичний огляд працівників

— Положення про порядок трудового і професійного навчання неповнолітніх

— Положення про порядок розслідування нещасних випадків

 

*** Програми вступних інструктажів з охорони праці ***

 

— Програма вступного інструктажу з охорони праці для студентів КПФК

– Програма вступного інструктажу з охорони праці для працівників КПФК

 

— Положення про організацію виховної роботи

— Положення про студентський гуртожиток

— Положення про студентську раду гуртожитку

— Положення про порядок проведення виборів членів студради та голови студради

— Положення про матеріальне заохочення здобувачів освіти

— Положення про Раду з профілактики правопорушень здобувачів освіти