Відділення автоматизації та комп’ютеризованих систем

Лещій Романа Михайлівна

Лещій Романа Михайлівна,

завідувач відділення автоматизації та комп’ютеризованих систем,
кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно – інтегрованих технологій, спеціаліст вищої категорії.
Працює у коледжі з 1976 року викладачем спецдисциплін, завідувачем відділення – з 1988 року. 1995 року нагороджена знаком «Відмінник освіти України». 2005 року була членом робочої групи з розробки ГС ВОУ з спеціальності 5.092503 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва. 2005 року присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, 2008 року – присвоєно вчене звання доцента. 2020 року нагороджена відзнакою МОН України — нагрудним знаком “Василь Сухомлинський”.
2021 була секретарем підкомісії з розробки Стандарту зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології Науково – методичної комісії з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій сектору фахової передвищої освіти Науково – методичної ради МОН України.
З 2022 року — член науково – методичного об’єднання сектору фахової передвищої освіти Науково – методичної ради МОН України.

На відділенні готують випускників освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр”
за СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО – ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
та освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 15 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ 151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО – ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
за освітньо – професійними програмами:

– Комп’ютерно – інтегровані технологічні процеси та виробництва.

– Системна інженерія. Інтернет речей.

відповідно до Стандарту фахової передвищої освіти зі спеціальності

151 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА КОМП’ЮТЕРНО – ІНТЕГРОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 15 АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА ПРИЛАДОБУДУВАННЯ
освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»
(наказ Міністерства освіти і науки України від 08.12.2021 р. № 1322).
З 01.09.2023 року підготовка фахівців ведеться за спеціальністю 174 Автоматизація, комп’ютерно – інтегровані технології та робототехніка , галузь знань 17 Електроніка, автоматизація та електронні комунікації.
 

 Освітня кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з автоматизації та комп’ютерно – інтегрованих технологій за відповідними освітньо – професійними програмами.

 

Термін навчання – 3 роки і 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти.
Професійні види робіт: технік-проектувальник, технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, технік-технолог (електроніка), технік-конструктор (електроніка), технік з автоматизації виробничих процесів, технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік з механізації трудомістких процесів, технік з налагоджування та випробувань, технік з підготовки виробництва, технік з планування, технік із системного адміністрування, технік-програміст, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, контролер роботів, технік-оператор електронного устаткування, технік з налагоджування та випробувань, технік-конструктор з автоматизації виробничих процесів, електромеханік дільниці, кресляр-конструктор систем автоматизації, технік-електромеханік з автоматизації виробничих процесів, лаборант з обслуговування засобів автоматизації.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИКЛАДАЧІ ВИПУСКОВОЇ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
1. Вітковська Анжела Романівна – голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії
2. Лещій Романа Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, канд. техн. наук., доцент, відмінник освіти України
3. Керницький Василь Васильович – спеціаліст вищої категорії, викладач – методист
4. Плібанський Роман Романович – спеціаліст вищої категорії
5. Косован Роланд Павлович – спеціаліст вищої категорії, відмінник освіти України
6. Луців Любов Юріївна – спеціаліст вищої категорії, викладач – методист
7. Бохан Олександра Ярославівна – спеціаліст вищої категорії
8. Хемій Ігор Юрійович – спеціаліст першої категорії
9. Бохан Михайло Петрович – спеціаліст першої категорії
10. Котоус Володимир Іванович – спеціаліст