Відділення автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Лещій Романа Михайлівна

Лещій Романа Михайлівна,

завідувач відділення автоматизації та комп’ютеризованих систем,
кандидат технічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії.
Працює у коледжі з 1976 року викладачем спецдисциплін, завідувачем відділення – з 1988 року. 1995 року нагороджена знаком «Відмінник освіти України». 2005 року присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, 2008 року – присвоєно вчене звання доцента.

На відділенні готують випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05020205 «ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНТЕГРОВАНИХ СИСТЕМ»
Кваліфікація – фахівець з інформаційних технологій.
Термін навчання – чотири роки на основі базової загальної середньої освіти.
Професійні назви робіт: технік-проектувальник, технік обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру, технік-технолог (електроніка), технік-конструктор (електроніка), технік з автоматизації виробничих процесів, технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік з механізації трудомістких процесів, технік з налагоджування та випробувань, технік з підготовки виробництва, технік з планування, технік із системного адміністрування, технік-програміст, фахівець з інформаційних технологій, фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення, контролер роботів, технік-оператор електронного устаткування.
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИКЛАДАЧІ ВИПУСКОВОЇ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
1. Вітковська Анжела Романівна – голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії
2. Лещій Романа Михайлівна – спеціаліст вищої категорії
3. Керницький Василь Васильович – спеціаліст вищої категорії
4. Плібанський Роман Романович – спеціаліст вищої категорії
5. Тарасенко Оксана Петрівна – спеціаліст вищої категорії
6. Косован Роланд Павлович – спеціаліст вищої категорії
7. Хемій Юрій Петрович – спеціаліст вищої категорії
8. Луців Любов Юріївна – спеціаліст вищої категорії
9. Бохан Олександра Ярославівна – спеціаліст другої категорії
10. Хемій Ігор Юрійович – спеціаліст другої категорії
11. Бохан Михайло Петрович – спеціаліст

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05020201 «МОНТАЖ, ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАСОБІВ І СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА»
Кваліфікація – електромеханік.
Термін навчання – чотири роки на основі базової загальної середньої освіти.
Професійні назви робіт: технік з налагоджування та випробувань, технік-конструктор з автоматизації виробничих процесів, електромеханік дільниці, кресляр-конструктор систем автоматизації, технік-електромеханік з автоматизації виробничих процесів, лаборант з обслуговування засобів автоматизації.
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИКЛАДАЧІ ВИПУСКОВОЇ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ АВТОМАТИЦАЗІЇ ТА КОМП’ЮТЕРНО-ІНТЕГРОВАНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
1. Вітковська Анжела Романівна – голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії
2. Лещій Романа Михайлівна – спеціаліст вищої категорії
3. Керницький Василь Васильович – спеціаліст вищої категорії
4. Плібанський Роман Романович – спеціаліст вищої категорії
5. Тарасенко Оксана Петрівна – спеціаліст вищої категорії
6. Косован Роланд Павлович – спеціаліст вищої категорії
7. Хемій Юрій Петрович – спеціаліст вищої категорії
8. Луців Любов Юріївна – спеціаліст вищої категорії
9. Бохан Олександра Ярославівна – спеціаліст другої категорії
10. Хемій Ігор Юрійович – спеціаліст другої категорії
11. Бохан Михайло Петрович – спеціаліст