Електрично-механічне відділення

Максим’як Ігор Юрійович

Максим’як Ігор Юрійович,

завідувач електрично-механічного відділення,
спеціаліст першої категорії.
Випускник Калуського політехнічного коледжу та Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Працює у коледжі з 2005 року, завідувачем відділення – з 2014 року.

На відділенні готують випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05070104 «МОНТАЖ І ЕКСПЛУАТАЦІЯ ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ І ЦИВІЛЬНИХ СПОРУД»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА”

Кваліфікація – технік-електрик.
Термін навчання – чотири роки на основі базової загальної середньої освіти.
Професійні назви робіт: технік-електрик, електрик дільниці, диспетчер електропідстанції, електромеханік дільниці, електромеханік з підіймальних установок, технік з налагодження та випробувань, технік-конструктор, технік-технолог.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИКЛАДАЧІ ВИПУСКОВОЇ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
1. Гекало Василь Вікторович – голова циклової комісії, спеціаліст першої категорії
2. Завгородня Богдана Миколаївна – спеціаліст вищої категорії
3. Бартків Людмила Василівна – спеціаліст вищої категорії
4. Москаль Михайло Станкович – спеціаліст вищої категорії
5. Люра Олег Петрович – спеціаліст

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05050207 «ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА РЕМОНТ ОБЛАДНАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ХІМІЧНОЇ І НАФТОГАЗОПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ”

Кваліфікація – технік з експлуатації та ремонту устаткування.
Термін навчання – чотири роки на основі базової загальної середньої освіти.
Професійні назви робіт: технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік-конструктор (механіка), технік з підготовки виробництва, технік з підготовки технічної документації, технолог, технік з налагоджування та випробувань.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИКЛАДАЧІ ВИПУСКОВОЇ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
1. Холод Лариса Василівна – голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії
2. Раковецький Любомир Федорович – спеціаліст вищої категорії
3. Максим’як Ігор Юрійович – спеціаліст першої категорії
4. Романів Микола Миколайович – спеціаліст