Електрично-механічне відділення

Романів Микола Миколайович

Романів Микола Миколайович

завідувач електрично -механічного відділення,
спеціаліст другої категорії.
Випускник Калуського політехнічного фахового коледжу та Івано – Франківського національного технічного університету нафти і газу. Працює у коледжі з 2016 року.
З 2018 року обіймає посаду завідувача електрично – механічного відділення. Викладає дисципліни: «Технічна механіка», «Технічне обслуговування та ремонт обладнання».
В 2022 – 2023 н.р. Романів М.М. зайняв 1 місце у Всеукраїнському конкурсі “Педагогічний оскар”.

На відділенні готують випускників освітньо-професійного ступеня “фаховий молодший бакалавр”.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА І ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з електроенергетики, електротехніки і електромеханіки.
Термін навчання – 3 роки і 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти.
Професійні назви робіт: технік-електрик, електрик дільниці, диспетчер електропідстанції, електромеханік дільниці, електромеханік з підіймальних установок, технік з налагодження та випробувань, технік-конструктор, технік-технолог.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ

Кваліфікація – фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування.
Термін навчання – 3 роки і 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти.
Професійні назви робіт: технік з експлуатації та ремонту устаткування, технік-конструктор (механіка), технік з підготовки виробництва, технік з підготовки технічної документації, технолог, технік з налагоджування та випробувань.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИКЛАДАЧІ ВИПУСКОВОЇ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ТА МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
1. Холод Лариса Василівна – голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії
2. Романів Микола Миколайович – завідувач електрично – механічного відділення, спеціаліст другої категорії
3. Максим’як Ігор Юрійович – спеціаліст першої категорії
4. Раковецький Любомир Федорович – спеціаліст вищої категорії
5. Корчинський Ігор Богданович – спеціаліст вищої категорії
6. Перегуда Сергій Тарасович – спеціаліст
7. Гекало Василь Вікторович – спеціаліст вищої категорії
8. Бартків Людмила Василівна – спеціаліст вищої категорії
9. Люра Олег Петрович – спеціаліст вищої категорії, кандидат технічних наук
10. Павлишин Дмитро Романович – спеціаліст