Економіко-технологічне відділення

Корецька Галина Романівна

Корецька Галина Романівна,

завідувач економіко-технологічного відділення,
спеціаліст вищої категорії.
Працює у коледжі з 1982 року викладачем хімії, завідувачем технологічного відділення – з 1987 року, комерційно-бухгалтерського відділення – з 1996 року. Виконувала обов’язки голови профкому коледжу. 2000 року нагороджена знаком «Відмінник освіти України».

На відділенні готують випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05130102 «ВИРОБНИЦТВО НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.05130101 «ВИРОБНИЦТВО ОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ”

Кваліфікація – технік-лаборант (хімічне виробництво).

Термін навчання – чотири роки на основі базової загальної середньої освіти.
Професійні назви робіт: технік-лаборант (хімічні та фізичні дослідження), технік-технолог, технік-лаборант (хімічне виробництво), технік з підготовки виробництва, технік з підготовки технічної документації, технолог, технік.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИКЛАДАЧІ ВИПУСКОВОЇ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЇ
1. Цимбаліста Тетяна Богданівна – голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії
2. Мельник Віра Василівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
3. Гнатишин Надія Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
4. Бойкович Марія Степанівна – спеціаліст вищої категорії
5. Гутира Катерина Семенівна – спеціаліст вищої категорії
6. Снєгірьова Ірина Володимирівна – спеціаліст вищої категорії
7. Сорока Валентина Іванівна – спеціаліст вищої категорії
8. Керкуш Тетяна Тарасівна – спеціаліст

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.03050901 «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»
СПЕЦІАЛЬНІТЬ “ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ”

Кваліфікація – молодший спеціаліст з бухгалтерського обліку.
Термін навчання – три роки на основі базової загальної середньої освіти.
Професійні назви робіт: технік з планування, бухгалтер, касир-експерт, інспектор, інспектор з інвентаризації, інспектор-ревізор, ревізор.

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 5.03050801 «ФІНАНСИ І КРЕДИТ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ “ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ”

Кваліфікація – молодший спеціаліст з фінансів і кредиту.
Термін навчання – три роки на основі базової загальної середньої освіти.
Професійні назви робіт: брокер з цінних паперів, дилер, агент страховий, інспектор кредитний, інспектор обмінного пункту, контролер-оператор, бухгалтер.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИКЛАДАЧІ ВИПУСКОВОЇ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
1. Кулик Лілія Юріївна – голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії
2. Опікула Лариса Євгенівна – спеціаліст вищої категорії

3. Корецька Галина Романівна – спеціаліст вищої категорії

4. Барщевська Анжеліка Ігорівна – спеціаліст вищої категорії
5. Циріль Тетяна Володимирівна — спеціаліст вищої категорії

6. Яворська Уляна Володимирівна — спеціаліст першої категорії
7. Китчак Ірина Ігорівна – спеціаліст другої категорії
8. Ілиняк Ірина Ігорівна — спеціаліст