Економіко-технологічне відділення

Кащишин Галина Зіновіївна

Кащишин Галина Зіновіївна,

завідувач економіко-технологічного відділення,
спеціаліст
Працює у коледжі з 2012 року, викладачем хімії з 2020 року, завідувачем економіко-технологічного відділення – з 2019 року.

На відділенні готують випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»
та освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» за спеціальностями:

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 161 “ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ”

Освітня кваліфікація – молодший спеціаліст з хімічних технологій та інженерії;
фаховий молодший бакалавр з хімічних технологій та інженерії.

Термін навчання – 3 роки і 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти.
Професійні види робіт: лаборант (хімічні та фізичні дослідження); технік з виробництва органічних та неорганічних речовин, технічної електрохімії; технік з виробництва тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів; технік з виробництва палива і вуглецевих матеріалів; технік з переробки полімерних і композиційних матеріалів; технік з виробництва високомолекулярних сполук; технік з виробництва харчових добавок та косметичних засобів; технік з експлуатації нафтопроводів; технік з підготовки та транспортування нафти і газу.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИКЛАДАЧІ ВИПУСКОВОЇ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЇ
1. Цимбаліста Тетяна Богданівна – голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії
2. Гнатишин Надія Михайлівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
3. Кащишин Галина Зіновіївна – завідувач економіко-технологічного відділення, спеціаліст
4. Бойкович Марія Степанівна – спеціаліст вищої категорії
5. Грицак Надія Володимирівна – спеціаліст вищої категорії
6. Корецька Галина Романівна – спеціаліст вищої категорії
7. Мотляк Оксана Мирославівна – спеціаліст вищої категорії, викладач-методист
8. Керкуш Тетяна Тарасівна – спеціаліст
9. Дем’янів Наталія Степанівна – спеціаліст

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 “ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ”

Освітня кваліфікація – молодший спеціаліст з обліку і оподаткування;
фаховий молодший бакалавр з обліку і оподаткування.
Термін навчання – 2 роки і 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти.
Професійні види робіт: бухгалтери, касири-експерти, асистенти бухгалтера-експерта; помічники керівників підприємств, установ та організацій; помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів; помічники керівників малих підприємств без апарату управління; інспектори податкової служби; фахівці з фінансово-економічної безпеки; інспектори з інвентаризації, інспектори-ревізори, ревізори; технік з обліку; організатори діловодства (види економічної діяльності); інспектор із соціальної допомоги; агент страховий; консультант з податків і зборів.

 

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 072 “ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ”

Освітня кваліфікація – молодший спеціаліст з фінансів, банківської справи та страхування;
фаховий молодший бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування.
Термін навчання – 2 роки і 10 місяців на основі базової загальної середньої освіти.
Професійні види робіт: менеджери (управителі) у фінансовій діяльності, менеджер (управитель) із надання кредитів, менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень, менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування, менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів, менеджери (управителі) в інших видах фінансового посередництва, фахівці в галузі фінансів та торгівлі, дилери та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій, страхові агенти, інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі, технічні фахівці в галузі управління, помічники керівників.

 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНУ ПІДГОТОВКУ ЗДІЙСНЮЮТЬ ВИКЛАДАЧІ ВИПУСКОВОЇ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
1. Кулик Лілія Юріївна – голова циклової комісії, спеціаліст вищої категорії
2. Циріль Тетяна Володимирівна — спеціаліст вищої категорії
3. Опікула Лариса Євгенівна – спеціаліст вищої категорії
4. Барщевська Анжеліка Ігорівна – спеціаліст вищої категорії
5. Яворська Уляна Володимирівна — спеціаліст вищої категорії
6. Китчак Ірина Ігорівна – спеціаліст першої категорії
7. Ілиняк Ірина Ігорівна — спеціаліст другої категорії