Циклова комісія автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Вітковська Анжела Романівна

Вітковська Анжела Романівна

голова циклової комісії
викладач

спеціаліст вищої категорії.
1989 року закінчила Івано – Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю « Автоматизація та комплексна механізація хіміко – технологічних процесів» і здобула кваліфікацію інженера по автоматизації .
В коледжі працює з 1989 року . Викладає такі дисципліни : “Контроль та керування хіміко- технологічними процесами”, ” Основи автоматизації виробництва”, “Вступ до спеціальності (технології)”.  В 2020 році була в складі робочої групи, яка розробляла освітньо – професійну програму спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології. 2020 року отримала Подяку МОН України.

Керницький Василь Васильович

Керницький Василь Васильович

викладач – методист
спеціаліст вищої категорії.
В 1985 році закінчив Львівський політехнічний інститут. Працює в коледжі з 15 грудня 1985 року.
Упродовж 2007-2016 рр очолював обласне методичне об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерної техніки ВНЗ І-ІІ р.а. Івано-Франківської області.
2005-2016 рр виконував обов’язки голови циклової комісії Інформаційних систем та комп’ютерно-інтегрованих технологій
2013 році двічі працював як член експертних комісій з акредитації спеціальності 5.05020205 Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем у ВНЗ І-ІІ р.а.
Викладає дисципліни: «Інформатика», «Комп’ютерна техніка в хімічній технології», «Експлуатація технічних засобів ВС», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерні технології в автоматизації».
В 2001 році нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Плібанський Роман Романович

Плібанський Роман Романович

викладач
спеціаліст вищої категорії.
Працює в коледжі з 2006 року.

Перша вища освіта — Львівський державний університет ім. І. Франка (1994), за спеціальністю «фізика», кваліфікація — фізик, викладач фізики.
Друга вища освіта — Навчально-науковий інститут післядипломної освіти НУ «Львівська політехніка» (2006), кваліфікація — викладач математики та інформатики.
Третя вища освіта – НУ «Львівська політехніка» (2014) за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології», кваліфікація — інженер-аналітик комп’ютерних систем.
Викладає дисципліни: «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизації», «Мікропроцесорні пристрої», «Інформатика», «Комп’ютерна графіка»

Косован Роланд Павлович

Косован Роланд Павлович

викладач
спеціаліст вищої категорії.
1981 року закінчив Львівський ордена Леніна, ім. Ленінського комсомолу політехнічний інститут за спеціальністю « Автоматичний електрозв’язок»
і отримав кваліфікацію інженера електрозв’язку.
Викладає такі дисципліни: “Електроніка , мікроелектроніка та схемотехніка”, “Електротехніка з основами електроніки”, “Основи автоматики та автоматизації промислових підприємств”.

2020 року нагороджений нагрудним знаком МОН України “Відмінник освіти”.

Луців Любов Юріївна

Луців Любов Юріївна

викладач-методист
спеціаліст вищої категорії.
В 1972 році закінчила Львівський технікум промислової автоматики за спеціальністю “Виробництво електронних і електричних засобів автоматизації”; присвоєно кваліфікацію техніка-технолога.
В 1978 році закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю “Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”; присвоєно кваліфікацію інженера-електромеханіка з автоматизації.
Працює у коледжі з 1987 року. Викладає такі дисципліни: «Автоматизація технологічних процесів та виробництв», «Теорія автоматичного керування», «Технічні засоби систем автоматизації»,
«Проєктування автоматизованих систем».
Очолювала циклову комісію.
У 1995 році нагороджена «Почесною грамотою Міністерства освіти України».

Бохан Олександра Ярославівна

Бохан Олександра Ярославівна

викладач
спеціаліст першої категорії.
З 2013 року викладач навчальних дисциплін «Програмне забезпечення ІІС» та «Операційні системи і бази даних», «Інформаційні системи та комп’ютерні технології».
2004 році закінчила Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність «Видобування нафти і газу», кваліфікація «гірничий інженер».
2006 році закінчила НУ «Львівська політехніка», спеціальність «Інформаційні управляючі системи та технології», кваліфікація «інженер-аналітик комп’ютерних систем».
2010 році закінчила психолого-педагогічне відділення Дослідницького Центру Міністерства освіти і науки України при Національному університеті “Львівська політехніка”, спеціалізація викладач.

Хемій Ігор Юрійович

Хемій Ігор Юрійович

викладач
спеціаліст другої категорії.
2005 року закінчив Калуський хіміко-технологічний технікум за спеціальністю «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем». У 2010 році закінчив Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу та отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю» з присвоєнням кваліфікації інженер з неруйнівного контролю.
Працює у коледжі з 2010 року. Проводить заняття з таких дисциплін: “Основи метрології та засоби технологічного контролю”, “Основи метрології та стандартизації”, “Технічна механіка та деталі вузлів засобів автоматизації”, “Проектування автоматизованих систем”.

Бохан Михайло Петрович

Бохан Михайло Петрович

викладач
спеціаліст другої категорії.