Циклова комісія автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Вітковська Анжела Романівна

Вітковська Анжела Романівна

голова циклової комісії
викладач

спеціаліст вищої категорії.
1989 року закінчила Івано – Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю « Автоматизація та комплексна механізація хіміко – технологічних процесів» і здобула кваліфікацію інженера по автоматизації .
В коледжі працює з 1989 року . Викладає такі дисципліни : “Контроль та керування хіміко- технологічними процесами”, ” Основи автоматизації виробництва”, “Вступ до спеціальності (технології)”.  В 2020 році була в складі робочої групи, яка розробляла освітньо – професійну програму спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології. 2020 року отримала Подяку МОН України.

Лещій Романа Михайлівна

Лещій Романа Михайлівна,

завідувач відділення автоматизації та комп’ютеризованих систем,
кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації та комп’ютерно – інтегрованих технологій, спеціаліст вищої категорії.
Працює у коледжі з 1976 року викладачем спецдисциплін, завідувачем відділення – з 1988 року. 1995 року нагороджена знаком «Відмінник освіти України». 2005 року була членом робочої групи з розробки ГС ВОУ з спеціальності 5.092503 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва. 2005 року присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, 2008 року – присвоєно вчене звання доцента. 2020 року нагороджена відзнакою МОН України — нагрудним знаком “Василь Сухомлинський”.
2021 була секретарем підкомісії з розробки Стандарту зі спеціальності 151 Автоматизація та комп’ютерно – інтегровані технології Науково – методичної комісії з інформаційних технологій, автоматизації та телекомунікацій сектору фахової передвищої освіти Науково – методичної ради МОН України.
З 2022 року — член науково – методичного об’єднання сектору фахової передвищої освіти Науково – методичної ради МОН України.

Керницький Василь Васильович

Керницький Василь Васильович

викладач – методист
спеціаліст вищої категорії.
В 1985 році закінчив Львівський політехнічний інститут. Працює в коледжі з 15 грудня 1985 року.
Упродовж 2007-2016 рр очолював обласне методичне об’єднання викладачів інформатики та комп’ютерної техніки ВНЗ І-ІІ р.а. Івано-Франківської області.
2005-2016 рр виконував обов’язки голови циклової комісії Інформаційних систем та комп’ютерно-інтегрованих технологій
2013 році двічі працював як член експертних комісій з акредитації спеціальності 5.05020205 Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем у ВНЗ І-ІІ р.а.
Викладає дисципліни: «Інформатика», «Комп’ютерна техніка в хімічній технології», «Експлуатація технічних засобів ВС», «Комп’ютерна графіка», «Комп’ютерні технології в автоматизації».
В 2001 році нагороджений Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України.

Плібанський Роман Романович

Плібанський Роман Романович

викладач
спеціаліст вищої категорії.
Працює в коледжі з 2006 року.

Перша вища освіта — Львівський державний університет ім. І. Франка (1994), за спеціальністю «фізика», кваліфікація — фізик, викладач фізики.
Друга вища освіта — Навчально-науковий інститут післядипломної освіти НУ «Львівська політехніка» (2006), кваліфікація — викладач математики та інформатики.
Третя вища освіта – НУ «Львівська політехніка» (2014) за спеціальністю «Інформаційні управляючі системи та технології», кваліфікація — інженер-аналітик комп’ютерних систем.
Викладає дисципліни: «Комп’ютерні технології та програмування в автоматизації», «Мікропроцесорні пристрої», «Інформатика», «Комп’ютерна графіка»

Косован Роланд Павлович

Косован Роланд Павлович

викладач
спеціаліст вищої категорії.
1981 року закінчив Львівський ордена Леніна, ім. Ленінського комсомолу політехнічний інститут за спеціальністю « Автоматичний електрозв’язок»
і отримав кваліфікацію інженера електрозв’язку.
Викладає такі дисципліни: “Електроніка , мікроелектроніка та схемотехніка”, “Електротехніка з основами електроніки”, “Основи автоматики та автоматизації промислових підприємств”.

2020 року нагороджений нагрудним знаком МОН України “Відмінник освіти”.

Луців Любов Юріївна

Луців Любов Юріївна

викладач-методист
спеціаліст вищої категорії.
В 1972 році закінчила Львівський технікум промислової автоматики за спеціальністю “Виробництво електронних і електричних засобів автоматизації”; присвоєно кваліфікацію техніка-технолога.
В 1978 році закінчила Івано-Франківський інститут нафти і газу за спеціальністю “Автоматизація і комплексна механізація хіміко-технологічних процесів”; присвоєно кваліфікацію інженера-електромеханіка з автоматизації.
Працює у коледжі з 1987 року. Викладає такі дисципліни: «Автоматизація технологічних процесів та виробництв», «Теорія автоматичного керування», «Технічні засоби систем автоматизації»,
«Проєктування автоматизованих систем».
Очолювала циклову комісію.
У 1995 році нагороджена «Почесною грамотою Міністерства освіти України».

Бохан Олександра Ярославівна

Бохан Олександра Ярославівна

викладач
спеціаліст вищої категорії
Працює в коледжі з 2012 року.
2004 році закінчила Івано – Франківський національний технічний університет нафти і газу, спеціальність «Видобування нафти і газу», кваліфікація «Гірничий інженер».
2006 році закінчила НУ «Львівська політехніка», спеціальність «Інформаційні управляючі системи та технології», кваліфікація «Інженер-аналітик комп’ютерних систем».
2010 році закінчила психолого-педагогічне відділення Дослідницького Центру Міністерства освіти і науки України при НУ «Львівська політехніка», спеціалізація викладач.
Викладає дисципліни: «Комп’ютерні мережі та системи управління базами даних», «Основи комп’ютерно інтегрованого управління автоматизованих систем», «Технології (Комп’ютерне проектування)».

Хемій Ігор Юрійович

Хемій Ігор Юрійович

викладач
спеціаліст першої категорії.
2005 року закінчив Калуський хіміко-технологічний технікум за спеціальністю «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем». У 2010 році закінчив Івано – Франківський національний технічний університет нафти і газу та отримав диплом магістра з відзнакою за спеціальністю «Прилади та системи неруйнівного контролю» з присвоєнням кваліфікації інженер з неруйнівного контролю.
Працює у коледжі з 2010 року. Проводить заняття з таких дисциплін: “Метрологія, технологічні вимірювання та прилади”, “Метрологія та електричні вимірювання ”, “Мікроконтролери та програмовано логічні контролери ”, «Монтаж та налагодження технічних засобів автоматизованих систем», “Проектування автоматизованих систем”.

Бохан Михайло Петрович

Бохан Михайло Петрович

викладач
спеціаліст першої категорії
Працює в коледжі з 2012 року.
2011 році закінчив НУ «Львівська політехніка» спеціальність «Інформаційні управляючі системи та технології», кваліфікація «Магістр з комп’ютерних наук».
2012 році закінчив психолого-педагогічне відділення Дослідницького Центру Міністерства освіти і науки України при НУ «Львівська політехніка», спеціалізація викладач.
Викладає дисципліни: «Теорія автоматичного управління», «Технічні засоби автоматизації», «Інформаційні технології та системи підтримки прийняття рішень», «Інформатика».

Котоус Володимир Іванович

Котоус Володимир Іванович

викладач
спеціаліст
В 2018 році закінчив з відзнакою Калуський політехнічний фаховий коледж за спеціальністю «Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем». Випускник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Працює у коледжі з 2023 року. Викладає дисципліни: «WEB – технології та WEB – дизайн», «Кібербезпека автоматизованих систем», «Комп’ютерні технології та програмування», «Теорія інформації та системи обробки сигналів».