Висновки акредитаційних експертиз

Акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050801 Фінанси і кредит

Акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності  5.05130101 Виробництво органічних речовин 

Акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05130102 Виробництво неорганічних речовин 

Акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва 

Акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05070104 Монтаж і експлуатація  електроустаткування підприємств і цивільних споруд 

Акредитаційна експертиза підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

Акредитаційна експертиза освітньо-професійної програми “Облік і оподаткування” спеціальності 071 Облік і оподаткування галузі знань 07 Управління та адміністрування