Історія коледжу

Розпорядженням Ради Міністрів УРСР за № 924-р від 07.07.1960 засновано Калуський хіміко-технологічний технікум для забезпечення кадровими працівниками базового підприємства — Калуський хіміко-металургійний комбінат, підприємств хімічної і нафтогазової промисловості Прикарпатського регіону та країни в цілому з урахуванням сучасних проблем ринку праці.

2008 — Калуський хіміко-технологічний технікум перейменовано в Державний вищий навчальний заклад «Калуський політехнічний коледж» (наказ Міністерства освіти і науки України від 21.01.2008 № 16 ).

Коледж підпорядковується Міністерству освіти і науки України, форма власності – державна.

За 55 років коледж підготував близько 15000 молодших спеціалістів.

У структурі навчального закладу є три відділення:

— економіко-технологічне;

— електрично-механічне;

— автоматизації та комп’ютеризованих систем.

Калуський політехнічний коледж визнано акредитованим в цілому за статусом вищого навчального закладу освіти першого рівня з правом підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» з одночасним наданням повної загальної середньої освіти.

Коледж внесено до Державного реєстру вищих навчальних закладів України від 10.07.2008 реєстрація № 09-Д-347.

У коледжі функціонує одинадцять циклових комісій (них п’ять – випускових), які об’єднують усіх педагогічних працівників, а саме:

— автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій;

— електричної інженерії;

— хімічної технології;

— економічних дисциплін;

— природничо-наукових дисциплін;

— фізико-математичних дисциплін;

— філологічних дисциплін;

— іноземних мов;

— фізичного виховання та захисту Вітчизни;

— соціально-економічних дисциплін.

У коледжі працює 83 штатних викладачів. 90 % педагогів працює понад 10 років.

Підвищення кваліфікації викладачів проводиться на базі:

— Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

— Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу;

— Національного університету «Львівська політехніка»;

— на підприємствах.

З метою розширення співробітництва з ВНЗ ІІІ-IV рівнів акредитації та здійснення ступеневої підготовки випускників коледж уклав Угоди з:

— Івано-Франківським національним технічним університетом нафти і газу;

— Прикарпатським національним університетом ім. Василя Стефаника;

— Національним університетом «Львівська політехніка»;

— Тернопільським національно-економічним університетом;

— Державним технічним університетом ім. Івана Пулюя ( м. Тернопіль );

— Національним лісотехнічним університетом;

— Буковинською фінансовою академією;

— Київським національним університетом технології та дизайну:

— Тернопільським національним педагогічним університетом ім. Володимира Гнатюка.

Перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста ( І-ІІ рівнів акредитації ).

15 Автоматизація та приладобудування

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

13 Механічна інженерія

131 Галузеве машинобудування

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

16 Хімічна та біоінженерія

161 Хімічні технології та інженерія

07 Управління та адміністрування

071 Облік та оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та оподаткування

0502 Автоматика та управління

5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва

5.05020205 Обслуговування інтелектуальних інтегрованих систем

0505 Машинобудування та матеріалообробка

5.05050207 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної і нафтогазопереробної промисловості

0507 Електротехніка та електромеханіка

5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

0513 Хімічна технологія та інженерія

5.05130101 Виробництво органічних речовин

5.05130102 Виробництво неорганічних речовин

0305 Економіка та підприємництво

5.03050801 Фінанси і кредит

5.03050901 Бухгалтерський облік